Akreditacioni broj: А-1-237/21
Autori: Prim. dr sci med. Jasminka Šojic Rajčić i Spec. dr Aleksandra Ješić
Akreditacioni period: važi do 1.3.2022.
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta