Akreditacioni broj: А-1-887/21
Autori: Prof. dr Marina Svetel, Van.prof. dr Nataša Dragašević Mišković, Doc. dr Igor Petrović, Ass. dr Milica Ječmenica Lukić, Ass. dr Vladana Marković, Ass. dr Nikola Kresojević, Dr spec. Iva Stanković Tutuš i Dr spec. Aleksandra Tomić
Akreditacioni period: važi do 18.5.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, neurolozi i neuropsihijatri
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta