Akreditacioni broj: D-1-330/21
Autori: Sandra Pantić, dipl.farm.spec. i Milanka Lacković, farm.tehn.
Akreditacioni period: važi do 18.5.2022.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta