Akreditacioni broj: B-47/21
Autori: Mag. farm. Ivana Tašković
Akreditacioni period: važi do 18.5.2022.
Ciljna grupa: Farmaceuti, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta