Akreditacioni broj: D-1-331/21
Autori: VMS Zorica Marinković
Akreditacioni period: važi do 18.5.2022.
Ciljna grupa: Medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike: 3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 45 minuta