Akreditacioni broj: А-1-891/21
Autori: Prof. dr Vesna Jakšić 
Akreditacioni period: važi do 18.5.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta