Akreditacioni broj: B-20/21
Autori: Prof. dr Slađana Šobajić
Akreditacioni period: važi do 1.3.2022.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 45 minuta