Akreditacioni broj: А-1-233/21
Autori: Spec.dr Nevena Jovičić
Akreditacioni period: važi do 1.3.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 45 minuta