Akreditacioni broj: C-1-12/24

Predavači:  

Ciljna grupa: Farmaceuti i lekari
Broj bodova za slušaoce: 2