Akreditacioni broj: А-1-1154/24
Autor testa: prof. dr Dragan V. Kovačević
Akreditacioni period: važi do 27.05.2025.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za polaznike:  2
Broj pitanja: 20
Vreme za izradu testa: 30 minuta