Akreditacioni broj: А-1-1163/24
Autor testa: prof. dr Aleksandra Pavlović Marković
Akreditacioni period: važi do 27.05.2025.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 75 minuta