Akreditacioni broj: А-1-1155/24
Autor testa: prof. dr Ivana Binić
Akreditacioni period: važi do 27.05.2025.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 75 minuta