Akreditacioni broj: А-1-1159/24
Autor testa: prof. dr Vuk Sekulić
Akreditacioni period: važi do 27.05.2025.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 60 minuta