Ovo predavanje omogućio Vam je Miter international

Autor: Prof. dr Ana Mitrović Jovanović
Ciljna grupa: lekarifarmaceuti farmaceutski tehničari
Vreme trajanja: 35 min


Svaki gledalac ovog predavanja stiče pravo na pristupni kod za akreditovan test na temu:
А-1-236/24, Mesto antiseptika u tretmanu vaginitisa