Akreditacioni broj: А-1-1153/24
Autor testa: doc. dr Aleksandar Gluhović
Akreditacioni period: važi do 27.05.2025.
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 60 minuta