Akreditacioni broj: А-1-682/24
Autor testa: prof. dr Dragan Popović
Akreditacioni period: važi do 11.3.2025.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za polaznike:  4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 75 minuta