Akreditacioni broj: А-1-228/24
Autor testa: Ass. dr sc. med. Jela Tošić
Akreditacioni period: važi do 11.3.2025.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 75 minuta