Akreditacioni broj: А-1-233/24
Autor testa: doc. dr Tanja Kalezić
Akreditacioni period: važi do 11.3.2025.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  2
Broj pitanja: 20
Vreme za izradu testa: 30 minuta