Akreditacioni broj: А-1-237/24
Autor testa: dr Sava Barišić
Akreditacioni period: važi do 11.3.2025.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre i farmaceutski tehničari 
Broj bodova za polaznike: 3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 60 minuta