Akreditacioni broj: B-21/21
Autori: Nikolina Skorupan, dipl.farm.spec.
Akreditacioni period: važi do 1.3.2022.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta