Akreditacioni broj: А-1-222/24
Autor testa: Spec. dr Trajković Biljana
Akreditacioni period: važi do 11.3.2025.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 60 minuta