Akreditacioni broj: А-1-226/24
Autor testa: prof. dr Tatjana Šarenac Vulović 
Akreditacioni period: važi do 11.3.2025.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 60 minuta