Akreditacioni broj: D-1-149/24
Autor testa: Milanka Lacković, farm. tehničar
Akreditacioni period: važi do 11.3.2025.
Ciljna grupa: Farmaceutski tehničari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 75 minuta