Akreditacioni broj: А-1-685/24
Autor testa: prof. dr Dragoslav Bašić
Akreditacioni period: važi do 11.3.2025.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta