Akreditacioni broj: А-1-223/24
Autor testa: doc. dr Radomir Aničić
Akreditacioni period: važi do 11.3.2025.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 60 minuta