Akreditacioni broj: А-1-686/24
Autor testa: prof. dr Svetlana Stanojlović
Akreditacioni period: važi do 11.3.2025.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, farmaceutski tehničari i medicinske sestre
Broj bodova za polaznike:  2
Broj pitanja: 20
Vreme za izradu testa: 30 minuta