Akreditacioni broj: А-1-227/24
Autor testa: dr Miroslava Popović
Akreditacioni period: važi do 11.3.2025.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 60 minuta