Akreditacioni broj: А-1-2163/23
Autor testa: prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović
Akreditacioni period: važi do 20.11.2024.
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta