Akreditacioni broj: А-1-1162/24
Autor testa: Ass. dr Stojan Perić, Klinika za neurologiju KSC, Beograd
Akreditacioni period: važi do 27.05.2025.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta