Akreditacioni broj: B-37/24
Autor testa: Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.
Akreditacioni period: važi do 27.05.2025.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 60 minuta