Akreditacioni broj: B-6/24
Autori testa: Prof. dr Lazar Dražeta i spec. farm. Ivana Zimonjić
Akreditacioni period: važi do 11.3.2025.
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 75 minuta