Akreditacioni broj: B-14/24
Autor testa: prof. dr Sandra Vezmar Kovačević
Akreditacioni period: važi do 11.3.2025.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta