Akreditacioni broj: А-1-234/24
Autor testa: prof. dr Branislava Ivanović
Akreditacioni period: važi do 11.3.2025.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta