Akreditacioni broj: А-1-2154/23
Autor testa: Dr Katarina Milošević
Akreditacioni period: važi do 20.11.2024.
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 60 minuta