Akreditacioni broj: А-1-2157/23
Autor testa: Dr Dušan Vešović
Akreditacioni period: važi do 20.11.2024.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta