Autor: Prof. dr Snežana Plešinac
Ciljna grupa: Ginekolozi, lekari opšte prakse i farmaceuti
Vreme trajanja: 19 minuta

Svaki gledalac ovog predavanja stiče pravo na pristupni kod za akreditovan test na temu
Prevremeni porođaj