Akreditacioni broj: B-157/23
Autori testa: Prof. dr Lazar Dražeta i spec.farm. Ivana Zimonjić
Akreditacioni period: važi do 20.11.2024.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 75 minuta