Akreditacioni broj: А-1-2161/23
Autor testa: Prof. dr Ksenija Bošković
Akreditacioni period: važi do 20.11.2024.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta