Akreditacioni broj: А-1-2152/23
Autor testa: Doc. dr Bojan Pavlović
Akreditacioni period: važi do 20.11.2024.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 2
Broj pitanja: 20
Vreme za izradu testa: 30 minuta