Akreditacioni broj: B-163/23
Autor testa: Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.
Akreditacioni period: važi do 20.11.2024.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta