Akreditacioni broj: C-1-53/23
Predavači:
  Mag. farm. spec. Tatjana Milošević
  Prof. dr Marina Odalović
  Mr. ph spec. Suzana Marinković
Ciljna grupa: Farmaceuti i lekari
Broj bodova za slušaoce: 2