Akreditacioni broj: C-1-54/23
Predavači:
  Prof. dr Sandra Vezmar
  Mr. ph spec. Marina Nedeljković
  Mr. ph spec. Jelena Stefanović Vojnović
Ciljna grupa: Farmaceuti i lekari
Broj bodova za slušaoce: 2