Akreditacioni broj: C-1-52/23
Predavači:
Milan Bjekić, Dragana Vasiljević, Nikolina Skorupan
Ciljna grupa: Farmaceuti i lekari
Broj bodova za slušaoce: 2