Akreditacioni broj: А-1-1970/20
Autor: Prof. dr Vesna Jakšić
Akreditacioni period: važi do 16.11.2021. 
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  2
Broj pitanja: 20
Vreme za izradu testa: 40 minuta