Akreditacioni broj: C-1-59/23
Predavači:
Prim dr mr sci med Biljana Živaljević, prof dr Svetlana Ibrić, asis dr Milena Kovačević, mag farm spec Milica Đukanović
Ciljna grupa: Farmaceuti i lekari
Broj bodova za slušaoce: 2