Akreditacioni broj: C-1-57/23
Predavači:
Prof dr Branislava Milenković, mag farm Sonja Stojiljković, mag farm spec Tamara Mirković
Ciljna grupa: Farmaceuti i lekari
Broj bodova za slušaoce: 2