Akreditacioni broj: C-1-56/23
Predavači:
Prof dr Milica Vukašinović, mag farm Gorica Milovanović, mag farm Jelena Rašić Ožegović
Ciljna grupa: Farmaceuti i lekari
Broj bodova za slušaoce: 2