Akreditacioni broj: А-1-1972/20
Autor: Prof. dr Željko Laušević
Akreditacioni period: važi do 16.11.2021. 
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta