Akreditacioni broj: A-1-1478/23
Autor testa: Van. prof. dr Ljiljana Mladenović Segedi
Akreditacioni period: važi do 21.08.2024.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta