Akreditacioni broj: А-1-1969/20
Autor: Prof. dr Snežana Plešinac
Akreditacioni period: važi do 16.11.2021. 
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta